Παρεντερική διατροφή κατ’οίκον

Παρεντερική διατροφή είναι η σίτιση στην οποία παρακάμπτεται η γαστρεντερική οδός και το διάλυμα εγχύεται μέσω ενδοφλέβιου καθετήρα(1). Η σίτιση παρεντερικά γίνεται σε άτομα με βλάβη του γαστρεντερικού συστήματος. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά με την καθημερινή τροφή ή με εντερική διατροφή από το στόμα ή μέσω καθετήρα. Η παρεντερική διατροφή μπορεί να χορηγηθεί είτε στο νοσοκομείο (Parenteral Nutrition), είτε κατ’ οίκον από εξειδικευμένο προσωπικό (Home Parenteral Nutrition).

Οι πιο συνηθισμένες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να κριθεί αναγκαία η παρεντερική σίτιση είναι οι εξής(2):

 • Απόφραξη του γαστρεντερικού σωλήνα ή χαμηλή απορροφησιμότητα θρεπτικών συστατικών λόγω καρκίνου και θεραπειών
 • Σύνδρομο βραχέος εντέρου
 • Νόσος Crohn λόγω φλεγμονής ή άλλων συμπτωμάτων που επηρεάζουν την απορρόφηση ή την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών
 • Ισχαιμική νόσος του εντέρου
 • Μη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου λόγω χειρουργικών επεμβάσεων, νευρολογικών νόσων, ακτινικής εντερίτιδας και άλλων αιτιών
 • Μη διαχειρίσιμοι έμετοι και διάρροιες στα οποία είναι απαραίτητη η μη πρόσληψη τροφής μέσω του γαστρεντερικού συστήματος

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες χορήγησης παρεντερικής σίτισης κατ΄οίκον με εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλυτικά το πρωτόκολλο εφαρμογής παρεντερικής κατ’ οίκον περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση των ασθενών και των φροντιστών τους για τον σκοπό, τα οφέλη και τους περιορισμούς της παρεντερικής διατροφής
 • Εκπαίδευση αυτών σχετικά με:
  • Την προετοιμασία παρασκευής των παρεντερικών διαλυμάτων
  • Τον τρόπο χορήγησης και αποθήκευσης των διαλυμάτων
  • Την φροντίδα του καθετήρα
  • Την πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση επιπλοκών
  • Τις τεχνικές πρόληψης λοιμώξεων
 • Συνεχή αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησης, εξοικείωσης και ορθής εφαρμογής από τους ασθενείς και τους φροντιστές τους
 • Έλεγχος και επανεκτίμηση των δεξιοτήτων του ασθενούς και των φροντιστών, με σκοπό την αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω διατροφικής εκπαίδευσης από το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
 • Περιποίηση κεντρικών και περιφερικών φλεβικών γραμμών
 • Αλλαγή γωνιώδους βελόνας ή gripper μια φορά την εβδομάδα
 • Έκπλυση και ηπαρινισμός κεντρικού φλεβικού καθετήρα ανά επίσκεψη (για την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων στην άκρη του καθετήρα)
 • Μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών και κλινικών σημείων (βάρος, πυρετός, πόνος, όγκος ούρων κ.α.)
Βιβλιογραφία:
 1. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition – www.nutritioncare.org
 2. Mayo Clinic – mayoclinic.org/tests-procedures/home-parenteral-nutrition-program/basics/definition/prc-20013226
espa
espa