Συσκευή εντερικής σίτισης

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Συσκευή εντερικής σίτισης

Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό συσκευών σίτισης, κατάλληλο για σίτιση μέσω γαστροστομίας και νηστιδοστομίας.