Συσκευές σίτισης

Η σίτιση μέσω καθετήρα μπορεί να γίνει είτε μέσω της τοποθέτησης ρινικού καθετήρα, είτε απευθείας στο στόμαχο ή το λεπτό έντερο μέσω στομίας(2). Κάποιες από τις περιπτώσεις στις οποίες συστήνεται η σίτιση με καθετήρα είναι νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικές καταστάσεις (όπως νευρογενή ανορεξία), σοβαρή δυσφαγία, εγκεφαλικό, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καρκίνος κεφαλής και τραχήλου, δυσλειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος και απόφραξη της άνω γαστρεντερικής οδού.

Η σίτιση μπορεί να είναι είτε bolus, είτε διακεκομένη, είτε συνεχής. Για την bolus σίτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύριγγα ή σύστημα βαρύτητας. Η διακεκομένη και η συνεχής σίτιση μπορεί να γίνει είτε με σύστημα βαρύτητας, είτε με σύστημα αντλίας.

Για το σκοπό αυτόν προτείνονται καθετήρες σίτισης και τα σκευάσματα εντερικής διατροφής Osmeral BS Plus και Osmeral BS Plus Energy.

Βιβλιογραφία:

  1. National Institute for Health and Care Excellence (https://www.nice.org.uk/guidance/cg32/chapter/Introduction)
  2. Mersey Care NHS Foundation Trust (http://www.merseycare.nhs.uk/media/2252/enteral-feeding-version-5-uploaded-28-may-2015-review-aug-2015.pdf )
espa
espa