Καθετήρας σίτισης

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Καθετήρας σίτισης

Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό συσκευών σίτισης, κατάλληλο για σίτιση μέσω γαστροστομίας και νηστιδοστομίας.